Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

tel. sekretariat 42 201 42 40

Pododdział Ortopedii Dziecięcej

Przejdź