Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

telefon (sekretariat): (42) 201-43-40
Fax: (42) 201-43-41
e-mail: monika.zurawska-klis@umed.lodz.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w obecnym kształcie funkcjonuje od 1. października 2017 roku, kiedy połączono Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Klinikę Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Przez wiele lat funkcjonowała w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala im. N. Barlickiego, przeniesiona do tutejszego szpitala w 2014 roku.

Kierownik
Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk
e-mail: katarzyna.cypryk@umed.lodz.pl

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii. Od 2008 kieruje Kliniką Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 2017 Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii tutejszego Szpitala. Jest członkiem Komitetu ds. Zaleceń Klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członkiem Rady Naukowej Programu Leczenia Pompami Insulinowymi kobiet chorujących na cukrzycę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Przez dwie kadencje była członkiem, a następnie przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Zastępca Kierownika
Dr n. med. Małgorzata Saryusz –Wolska  – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Lidia Wilgocka-Witczak
telefon: (42) 201-43-44

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KLINIKI

1.działalność lecznicza w zakresie diabetologii na oddziale szpitalnym:

– kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy i jej powikłań

– edukacja diabetologiczna

2. działalność dydaktyczna”

– zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

– szkolenie podyplomowe w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii

3. działalność naukowo-badawcza w dziedzinie diabetologii

 

 Działalność lecznicza

  1. Oddział Kliniczny

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii usytuowana jest w nowoczesnym, uruchomionym w kwietniu 2014 roku Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada sprzęt oraz aparaturę medyczną najnowszej generacji. Działalność lecznicza Kliniki ukierunkowana jest na diagnostykę i leczenie cukrzycy i jej powikłań oraz edukację chorych. Opiekę nad nimi realizuje doświadczony zespół lekarski oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski.

  1. Poradnia Diabetologiczna

Lekarze pracujący w Klinice sprawują również opiekę nad chorymi na cukrzycę w Poradni Diabetologicznej funkcjonującej w zespole poradni specjalistycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sprawujemy opiekę nad pacjentami chorującymi na cukrzycę każdego typu.

Prowadzimy także chorych stosujących osobiste pompy insulinowe. Posiadamy umowę na zakup pomp w ramach kontraktu z NFZ dla osób do 26 r.ż.

  1. Szkolenia dla pacjentów

W Klinice prowadzone są bezpłatne cykliczne szkolenia dla chorych na cukrzycę – informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 201-43-44.

  1. Osobiste pompy insulinowe

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii prowadzony jest Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą w ramach pomocy ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program skierowany jest do pacjentek z cukrzycą typu 1 planujących ciążę lub będących w ciąży. W ramach programu wypożyczane są bezpłatnie pompy insulinowe oraz zestawy do ciągłego całodobowego monitorowania glikemii oraz sprawowana jest opieka diabetologiczna w ramach Poradni Diabetologicznej.

 

 Działalność dydaktyczna

Klinika uczestniczy w kształceniu kadr medycznych zarówno na poziomie przeddyplomowym, jak i podyplomowym. Pracownicy naszej Kliniki prowadzą zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego z zakresu diabetologii i chorób wewnętrznych. Kształcimy lekarzy w specjalnościach choroby wewnętrzne i diabetologia. W Klinice odbywają się zajęcia ze studentami Studiów Doktoranckich. Swoje zainteresowania naukowe rozwijają również studenci. Przy Klinice od 2017 roku prężnie działa Diabetologiczne Studenckie Koło Naukowe.

  

Działalności naukowo-badawcza

Klinika prowadzi badania naukowe, których wymiernymi wynikami są publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym prace oryginalne i poglądowe o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym, rozdziały w podręcznikach oraz doniesienia zjazdowe oraz uzyskane stopnie naukowe przez pracowników naszej jednostki. Upowszechnianie wyników badań oraz obserwacji naukowo-diagnostycznych, prezentacja ciekawych przypadków klinicznych oraz najnowszych doniesień naukowych odbywa się również podczas wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych zarówno w kraju jak i na świecie, a także podczas cyklicznych zebrań naukowych Kliniki.

 

Obszar zainteresowań naukowych pracowników naszej kliniki stanowią następujące zagadnienia:

  • badania dotyczące ryzyka metabolicznego i kardiologicznego kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej – realizacja grantu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego „Wpływ karmienia piersią na ryzyko kardiometaboliczne kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej”
  • badania nad patogenezą cukrzycy ciążowej (współpraca z Zakładem Biologii Strukturalnej UM w Łodzi)
  • badania dotyczące nowoczesnych metod diagnostycznych u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1
  • badania dotyczące wpływu wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę

 

Klinika bierze udział w organizacji konferencji, zjazdów i warsztatów naukowych w dziedzinie diabetologii. Jest organizatorem corocznych konferencji diabetologicznych im. J. W. Grotta oraz „Szkoły leczenia cukrzycy w ciąży” (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego).