Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

wt, 2018-07-24 Joanna Barden

Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
sekretariat tel. 42 201-44-60
sekretariat medyczny tel. 42 201-44-68

Kierownik Kliniki- prof.dr hab.n.med. Michał Krejca

Z-ca kierownika kliniki- dr hab.n.med. Mirosław Wilczyński

Pielęgniarka oddziałowa- mgr Anna Swaczyna
P.O. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Intensywnej Opieki Medycznej

 

Klinika Kardiochirurgii działa w Centralnym Szpitalu Klinicznym od października 2014 roku, skąd przeniesiona została ze szpitala im.Sterlinga w Łodzi.

Od października 2016 roku kadrę medyczną Kliniki zasiliło pięciu specjalistów z ośrodków; katowickiego, zabrzańskiego i wrocławskiego, a funkcję kierownika Kliniki objął prof. Michał Krejca.

Pozwoliło to na znaczne poszerzenie zakresu i ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych.

W ciągu ostatnich lat dynamicznie rozwijany jest w Klinice program operacji małoinwazyjnych, zarówno w zakresie chirurgii wieńcowej jak i operacji naprawczych zastawek serca i endowaskularnej chirurgii tętniaków aorty.

Główne typy operacji kardiochirurgicznych realizowanych w Klinice to:

-w zakresie chirurgii wieńcowej (tzw. by-passy wieńcowe): pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB) oraz pomostowanie tętnic wieńcowych z małego dostępu (MIDCAB).

W operacjach typu OPCAB zespolenia wieńcowe wykonuje się na bijącym sercu co możliwe jest dzięki użyciu specjalnych stabilizatorów. Zabiegi te nie wymagają użycia sztucznego krążenia pozaustrojowego.

Do wykonania zespolenia (bypass’u) metodą MIDCAB, wykorzystywana jest tętnica piersiowa wewnętrzna lewa (LIMA) , którą chirurg pobiera bez otwarcia klatki piersiowej endoskopowo (przy użyciu specjalnej kamerki). Następnie, przez małe cięcie na boku klatki piersiowej wykonywane jest na bijącym sercu zespolenie ze zwężoną tętnicą wieńcową.

– w zakresie chirurgii zastawek serca; operacje naprawcze zastawki mitralnej i trójdzielnej z małego cięcia na boku klatki piersiowej, bez konieczności przecinania mostka. Głównym celem tej techniki operacyjnej jest ograniczenie urazu, wielkości rany pooperacyjnej oraz  skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu po zabiegu. Operacje przeprowadzane są przez 5-7 cm nacięcie pod prawą piersią, z tzw. minitorakotomii bocznej. Dzięki tak przeprowadzonej operacji uzyskuje się również dobry efekt kosmetyczny.

Zabiegi przez-cewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), które wykonuje się w Klinice na specjalnej do tego stworzonej hybrydowej sali operacyjnej, pod kontrolą promieni rentgenowskich, bez konieczności przecinania klatki piersiowej. Ten najnowocześniejszy aktualnie sposób wszczepienia zastawki aortalnej serca wykonujemy z dostępu przez tętnice udową. Taki rodzaj zabiegu przeprowadzamy głównie u pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieją liczne przeciwwskazania do operacji klasycznej tzw. ”na otwartym sercu”, ze względu na liczne współistniejące schorzenia.

Zabiegi TAVI wykonujemy również w przypadku zdegenerowanych uprzednio wszczepionych biologicznych zastawek serca- tzw. zabiegi ‘valve in valve”, umieszczając nową zastawkę wewnątrz źle funkcjonującej „starej” zastawki.

-w zakresie leczenia tętniaków aorty, wykonujemy kompleksowe leczenie różnych postaci tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej, łuku i aorty piersiowej. Operacje możemy przeprowadzać metodą klasyczna lub też metodą małoinwazyjną tzw. endowaskularną przez wprowadzenie specjalnych stentów i stent-graftów do aorty, z dostępu przez tętnice udowe.

W Klinice wykonywane są również zabiegi wytworzenia przetok tętniczo-żylnych koniecznych do prowadzenia dializ, u chorych ze skrajną niewydolnością nerek. W tej materii doświadczenie ośrodka jest również bogate (ponad 4000 wykonanych zabiegów), a ilość pacjentów poddawanych tym zabiegom sięga 20-30 miesięcznie.

Klinika dysponuje trzema salami operacyjnymi, wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający prowadzenie różnorodnych zabiegów operacyjnych z zakresu kardiochirugii. Ponadto w skład Kliniki kardiochirurgii wchodzi 15 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej, w którym bardzo doświadczony zespoł kardio-anestezjologów sprawuje 24godzinowy nadzór nad chorymi po zabiegach.