Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

wt, 2018-09-25 Joanna Barden

Sekretariat Kliniki – tel. 42 201 44 00
Gabinet Lekarski – tel. 42 201 44 06
Dyżurka Pielęgniarek – tel. 42 201 44 03

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab med. Michał Nowicki

 

P.O. Pielęgniarki Oddziałowej:

  • mgr Aneta Kurzysz

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ:

  • mgr Katarzyna Babska

 

 

 

Oprócz działalności leczniczej, w Klinice realizowane są liczne projekty naukowe oraz badania kliniczne. W Klinice prowadzone są również zajęcia dydaktyczne.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika Nefrologii jest prężnie działającą jednostką naukową. Główne kierunki zainteresowań naukowych to zaburzenia mineralne i kostne w przewlekłej chorobie nerek, zaburzenia czynności układu krążenia u pacjentów z chorobami nerek, w tym chorych dializowanych, prowadzone są również liczne badania z zakresu transplantologii klinicznej oraz hipertensjologii.

W Klinice aktualnie realizuje swoje prace doktorskie 6 młodych naukowców.

Pracownicy Kliniki są członkami zespołów badawczych licznych wielośrodkowych badań klinicznych, które umożliwiają wprowadzanie do codziennej praktyki najnowszych metod leczniczych.

Członkowie zespołu Kliniki stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą, prezentując również wyniki swoich projektów naukowych.

Pracownicy Kliniki aktywnie włączają się w prace towarzystw naukowych. Profesor Michał Nowicki jest w kadencji 2016-2019 Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska jest Sekretarzem, a dr Małgorzata Wajdlich – Skarbnikiem Towarzystwa.

Przy Klinice aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe, opiekunem Koła jest Profesor Michał Nowicki, a przewodniczącym stud. Jakub Krawczyk. Członkowie Koła realizują liczne projekty badawcze pod opieką pracowników naukowych Kliniki. Osiągają sukcesy na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także publikują wyniki swoich badań w recenzowanych czasopismach naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowi oraz doktoranci Kliniki prowadzą zajęcia zintegrowane dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego i dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego – z nefrologii. Odbywają
się również ćwiczenia dla studentów Oddziału Studiów w Języku Angielskim.

Adiunktem dydaktycznym Kliniki jest dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska.

W Klinice prowadzone są także zajęcia warsztatowe i seminaryjne dla studentów doktorantów z zakresu prowadzenia badań naukowych i klinicznych.

W Klinice na podstawie akredytacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego realizowane są również programy specjalizacji i kierunkowe staże specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej.

 

Pracownia Chorób Rzadkich

Przejdź

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

Przejdź

Stacja dializ

Przejdź