Oddział Chirurgii Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii i Traumatologii Dziecięcej

pt, 2018-09-14 Joanna Barden

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Telefon: sekretariat 42 617-77-10

Terminy zabiegów: 516-019-033
Fax: 42 617-77-05

Skład osobowy:
Kierownik Oddziału : dr n. med. Janusz Jabłoński

Zastępca Kierownika Oddziału: dr n.med Paweł Polityło

 

Pielęgniarki Oddziałowe:
mgr Beata Kłys – Blok Operacyjny
mgr Beata Zgoła – Oddział X