Oddział Zaburzeń Psychotycznych

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Ordynator: dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski

Telefon: tel. 42 675 73 72; fax: 42 675 87 29
E-mail: jakub.kazmierski.umed.lodz.pl
Oddziałowa: Regina Sobczak tel. 42 6757723
Dyżurka: 42 6757203

Oddział  liczy 44 łóżka. Dysponuje własną jadalnią i salą terapii zajęciowej z dostępem do internetu, pacjenci korzystają z sali do muzykoterapii, sali gimnastycznej i widowiskowej.
Do oddziału przyjmowane są osoby pełnoletnie z zaburzeniami psychotycznymi o różnej etiologii. Leczenie jest prowadzone wg obowiązujących w Polsce standardów. Pacjenci, których stan zdrowia tego wymaga mają zlecane badania obrazowe, diagnostykę psychologiczną oraz szczegółową diagnostykę laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez zatrudnionych w szpitalu lekarza internistę i neurologa.
Oprócz farmakoterapii i psychoterapii pacjenci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach: relaks, gimnastyka, integracja, choreoterapia, warsztaty psychologiczne, terapia zajęciowa, spacery.
Po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym istnieje możliwość kontynuowania terapii w oddziale dziennym.