Poradnia Kardiologiczna

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Poradnia Kardiologii i Kardiochirurgii tel. 42 201 42 54 

ckd.poradnie.specjalistyczne@csk.umed.pl

 

W Poradni Kardiologii i Kardiochirurgii działają pracownie:

  • Kontroli Rozruszników
  • Kontroli Kardiowerterów-Defibrylatorów
  • Zaburzeń Rytmu Serca