Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej

śr, 2018-10-03 Joanna Barden

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50)
centrala: 42 617 77 77
sekretariat dyrekcji: 42 617 79 00
email sporna.sekretariat@csk.umed.pl

Pracownia rehabilitacji

Przejdź

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej z Zakładem Reumatologii (XI)

Przejdź

Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej (Oddział IX)

Przejdź

Oddział pediatrii, endokrynologii, diabetologii i nefrologii (Oddział V)

Przejdź

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii (VI)

Przejdź

Klinika Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Starszych (IV)

Przejdź

Pracownia badań czynnościowych

Przejdź

Pracownia badań ultradźwiękowych kości

Przejdź

Oddział Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości (III)

Przejdź

SOR - Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego z Działem Przyjęć

Przejdź

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej w I Katedrze Chirurgii UM

Przejdź

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej

Przejdź

Oddział Leczenia Oparzeń, Anomalii Naczyniowych oraz Chirurgii Noworodka (I)

Przejdź

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii i Traumatologii Dziecięcej

Przejdź

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii dla Dzieci

Przejdź