Zakład i Poradnia Genetyki Klinicznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Poradnia Genetyki Klinicznej

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Budynek A1 poziom 9 (wjazd na parking od ulicy Czechosłowackiej)

mail: porgen@cskis.umed.pl

 

Rejestracja pacjentów:

Poradnia Genetyki Klinicznej – Diagnostyka prenatalna (diagnostyka u ciężarnych)

Tel. 42 272 53 53

tel. 42 201 44 92

 

Poradnia Genetyki Klinicznej – Diagnostyka postnatalna (diagnostyka u dzieci i dorosłych)

Tel. 42 272 53 55

 

Strona WWW Zakładu Genetyki Klinicznej

W chwili obecnej posiadamy siedem podstawowych obszarów działalności naukowej: 

 • przesiewowe badania nad etiopatogenezą upośledzenia rozwoju umysłowego.
 • badania nad etiopatogenezą raka pęcherza moczowego.
 • określanie predyspozycji genetycznych do choroby nowotworowej.
 • badania nad etiopatogenezą męskiej niepłodności i powtarzających się niepowodzeń rozrodu.
 • charakterystyka molekularna chromosomu Y w przypadkach niepłodności w linii męskiej oraz zaburzeń różnicowania płci
 • poszukiwanie indywidualnych metod stymulowania do rozwoju i rehabilitowania dzieci z aneuploidią chromosomową.
 • wpływ czynników endo- i egzogennych na niepowodzenie rozrodu rodzin podwyższonego ryzyka w aglomeracji łódzkiej.

Nasza Przychodnia Specjalistyczna obejmuje:

 • Poradnię Genetyki Medycznej
 • Poradnię Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
 • Poradnię Logopedyczną dla Dzieci z Chorobami Genetycznymi
 • Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z Chorobami Genetycznymi

Istnienie własnego zaplecza klinicznego wiąże się z realizowaniem diagnostyki oraz poradnictwa genetycznego dla pacjentów włączonych do badań naukowych. Każdy pacjent włączony do badań musi otrzymać wynik badań wraz ze stosowną poradą lekarską.

Dzieci z upośledzeniem rozwoju psychomotorycznego powinny być objęte specjalnym programem poradnictwa genetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich rehabilitowania. 
Realizujemy te założenia przez: poradnictwo genetyczne dla pacjentów, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, programy profilaktyki przeciwnowotworowej dla pacjentów z wykrytą predyspozycją do choroby nowotworowej, udokumentowanie wskazań i przeciwwskazań lekarskich do klasyfikowania niepłodnych mężczyzn i realizowania programu wspomaganego rozrodu.

Przy naszej Poradni działa zespół artystyczny Słoneczka.
Opiekun zespołu mgr Ewa Grabowska.

Świadczenia kontraktowane z NFZ:

 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne:
  • świadczenie w zakresie genetyki,
  • świadczenie w zakresie logopedii,
 • Świadczenie odrębnie kontraktowane:
  • badania genetyczne,
 • Profilaktyczne programy zdrowotne:
  • program badań prenatalnych.

Pracownia immunologii i genetyki

Przejdź

Laboratorium Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Przejdź

Centrum Genetycznej i Obrazowej Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologicznej

Przejdź

Centrum Chorób Rzadkich i Wad Wrodzonych

Przejdź

Centralne Laboratorium Genetyki Cukrzycy

Przejdź

Ogólnopolskie Centrum Cukrzyc Monogenowych

Przejdź

Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci

Przejdź

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju

Przejdź

Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju

Przejdź

Poradnia Genetyki Klinicznej

Przejdź

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Przejdź