Zakład i Poradnia Ortodoncji

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-75-24

Kierownik Zakładu to Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortodoncji dla województwa łódzkiego: dr n.med. Adam Skiba

 

Zakład Ortodoncji zajmuje się działalnością dydaktyczną, naukową  i medyczną.

Zakres działalności dydaktycznej obejmuje:

 1. Prowadzenie zajęć ze studentami  IV i V roku  Oddziału Stomatologicznego (wykłady, ćwiczenia kliniczne)
 2. Prowadzenie zajęć ze studentami anglojęzycznymi 4DMD i 5DMD         (wykłady, ćwiczenia kliniczne)
 3. Prowadzenie zajęć  ze studentami  II i III roku Technik dentystycznych  z zakresu Propedeutyki Ortodoncji (wykłady)
 4. Szkolenie doktorantów ( studia stacjonarne i niestacjonarne)
 5. Prowadzenie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, odbywających specjalizację z Ortodoncji

Studenci  na ćwiczeniach klinicznych pod opieką asystenta wykonują podstawowe zabiegi z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem  aparatów zdejmowanych i aparatów stałych.

Zakres działalności naukowej obejmuje przede wszystkim realizację projektów naukowo-badawczych (publikacje naukowe) oraz uczestnictwo       w kursach dokształcających dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zakres działalności medycznej obejmuje:

 • profilaktykę ortodontyczną dzieci i młodzieży,
 • leczenie wad zgryzu u dzieci i młodzieży aparatami zdejmowanymi i stałymi,
 • leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych,
 • skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z morfologicznymi wadami szkieletowymi,
 • wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z wrodzonymi wadami twarzowej części czaszki,
 • ortodontyczne przygotowanie pacjentów do implantologicznej i protetycznej rehabilitacji narządu żucia.

Poradnia Ortodoncji posiada 12 przygotowanych i w pełni wyposażonych stanowisk do prowadzenia w szerokim zakresie leczenia ortodontycznego. Poradnia w ramach struktury  szpitala zabezpieczona jest w aparaturę oraz urządzenia diagnostyczne umożliwiające rozpoznanie każdego rodzaju nieprawidłowości zębowo-zgryzowej.  Specjalistyczne  poradnie stomatologiczne współdziałające z Poradnią Ortodoncji pozwalają na przeprowadzanie zabiegów w pełnym zakresie wielospecjalistycznej opieki ortodontycznej zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Lekarze pracujący w Poradni Ortodoncji:

 • uczestniczą aktywnie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • prowadzą kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia ortodontycznego oraz wykonywania aparatów ortodontycznych dla techników dentystycznych, studentów oraz lekarzy,
 • prezentują swoje osiągnięcia zawodowe na łamach krajowych i zagranicznych czasopism medycznych.