Zakład i Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-75-23

prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska I stopień stomatologia dziecięca, II stopień stomatologia dziecięca Kierownik Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego

 

Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi dydaktykę przeddyplomową w ramach przedmiotu Stomatologia dziecięca, na II, III, IV i V roku Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego (263 godz.), w tym 18 godzin w ramach ćwiczeń przedklinicznych na fantomach, 18 wykładów i 227 godzin jako zajęcia kliniczne. Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia dotyczące fizjologii rozwoju uzębienia i zgryzu oraz profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób jamy ustnej w wieku rozwojowym t.j. próchnica, choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, urazowe uszkodzenia zębów, wady rozwojowe uzębienia, choroby tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego, choroby błony śluzowej i przyzębia, postępowanie stomatologiczne w chorobach układowych w dzieci a także psychostomatologii.

Działalność w zakresie kształcenia podyplomowego polega na prowadzeniu specjalizacji ze Stomatologii dziecięcej i staży cząstkowych dla innych specjalizacji stomatologicznych, organizowania kursów doskonalących dla lekarzy, szkoleniu stażystów podyplomowych oraz wygłaszaniu wykładów na zebraniach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na terenie całego kraju.

Zakres działalności medycznej

Zespół lekarski Zakładu i Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego prowadzi działalność usługową realizując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie stomatologii dziecięcej.

Działalność diagnostyczno-lecznicza Zakładu i Poradni wynika z potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży. Rocznie przyjmowanych jest około 14 tysięcy pacjentów. Wykonywane są zabiegi z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy, chorób miazgi u pacjentów w wieku rozwojowym oraz leczenia urazowych uszkodzeń zębów. Przeprowadzane są także kompleksowe zabiegi profilaktyczno-lecznicze w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Oprócz dzieci przyjmowanych na planowe zabiegi w Poradni leczone są także dzieci i młodzież w nagłych przypadkach, w tym kierowanych z oddziałów pediatrycznych Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii, Szpitala im. Korczak czy Instytutu Centrum Matki Polki.

Zakład ściśle współpracuje z innymi specjalnościami stomatologicznymi na terenie szpitala, w szczególności z Zakładem Ortodoncji, który wchodzi w skład Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz Zakładem Chirurgii Stomatologicznej. 

Pozostała działalność

Pracownicy Zakładu w ramach pracy naukowej prowadzą liczne badania kliniczne i doświadczalne na terenie placówki. Ponadto uczestniczą w programach profilaktycznych, przeprowadzanych w przedszkolach i szkołach na terenie Łodzi,    w ramach kontraktu z NFZ oraz w programie koordynowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 

Poradnia Stomatologii Dziecięcej

Przejdź