Komputeryzacja SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

sob, 2018-09-08 Joanna Barden

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

„Komputeryzacja SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.2: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Celem realizacji projektu była poprawa jakości usług medycznych świadczonych, szczególnie ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej.

Zakup specjalistycznego oprogramowania umożliwił lepszy dostęp do świadczonych przez Instytut usług medycznych poprzez możliwość rejestracji internetowej dla wszystkich pacjentów. Powyższe przyczyniło się do zbudowania elektronicznej bazy danych pacjentów korzystających z usług Instytutu.

W ramach projektu Szpital dokonał:

  • zakupu zestawów komputerowych wraz z wyposażeniem,
  • zakupu oprogramowania,
  • modernizacji sieci komputerowej.

Wartość projektu: 1 360 947,29 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 275 750,88 zł

Projekt zrealizowany został w okresie od października 2007 r. do czerwca 2009 r.