Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 675 75 00
poczta@csk.umed.pl

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 201 41 00
email ckd@csk.umed.pl

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50)
centrala: 42 617 77 77
sekretariat dyrekcji: 42 617 79 00
email sporna.sekretariat@csk.umed.pl

Instytut Stomatologii
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 675 75 00
email poczta@csk.umed.pl

Kliniki Psychiatrii
tel. 42 675 72 72
email biuro@csk.umed.pl

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu
90-001 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8
tel. 42 677 93 19

Ośrodek Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży 
91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1
tel.42 640 71 31

Filia Instytutu Stomatologii w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Lelewela 5
tel. 46 832 36 27

Filia Instytutu Stomatologii w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. św. Barbary 1
tel. 44 633 73 95