Dyrektor
dr n. med. Monika Domarecka
tel. 42 675-75-00         poczta@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych
mgr inż. Ewa Frączkowska
tel. 42 675-75-00         poczta@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Agnieszka Graszka
tel. 42 675-76-76        poczta@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Maria Antosik
tel. 42 675-75-05         poczta@csk.umed.pl

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Ścieszko    
tel. 42 675-75-76        poczta@csk.umed.pl
tel. 42 617-79-05

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego
dr n. med. Małgorzata Zabrocka
tel. 42 675-72-72        biuro@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pediatrycznego
dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
tel. 42 617-79-00       sporna.sekretariat@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych CKD
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
tel. 42 201-41-00      ckd@csk.umed.pl

Pełnomocnik  Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych CKD
mgr Krystyna Wargowiak
tel. 42 201-41-05


Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa
mgr Beata Smarzyk
tel. 42 201-41-20

Przełożona Pielęgniarek i Położnych Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii
mgr Halina Gmaj-Budziarek
tel. 42 617-79-09

Przełożona Pielęgniarek i Położnych Psychiatrii, ZMN, Immunologii i Alergologii
mgr Danuta Wijata
tel. 42 675-73-50Pełnomocnik SZJ i Akredytacji
tel. 42 675-74-91

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 42 675-76-22

Dział Spraw Pracowniczych (kadry@csk.umed.pl)
tel. 42 675-75-54 – Kierownik Działu
tel. 42 675-76-28 – Zastępca Kierownika Działu
tel. 42 675-75-74 – Fundusz socjalny; UCP Sporna
tel. 42 675-75-03 – ISUM, stażyści, obsługa
tel. 42 675-75-73 – Psychiatria, Immunologia, ZMN
tel. 42 675-74-82 – Rezydenci
tel. 42 675-76-13 – Rezydenci
tel. 42 675-76-37 – CKD, rezydenci
tel. 42 675-76-12 – CKD
tel. 42 675-76-03 – UCP-G Rydygier, CKD
tel. 42 675-76-16 – Administracja, obsługa

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 42 675-75-02
tel. 42 675-75-06
tel. 42 675-75-84
tel. 42 675-76-15

Sekcja Płac
tel. 42 675-75-66
tel. 42 675-75-08

Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji
tel. 42 675-74-84
tel. 42 675-74-90
tel.42 675-74-89

Dział Organizacyjny
tel. 42 675-75-48
tel. 42 617-79-12

Dział Analiz i Planowania
tel. 42 675-75-07

Dział Administracyjny
tel. 42 675-74-88
tel. 42 675-75-56


Dział Aparatury Medycznej
tel. 42 675-75-47
tel. 42 617-79-21
tel. 42 201-41-32

Sekcja Zaopatrzenia Medycznego
tel. 42 675-76-02
tel. 42 675-75-25

Dział Inwentaryzacji i Kasacji
tel. 42 675-74-85

Dział Rozliczeń z Płatnikami i Monitorowania Świadczeń Medycznych
42 675-76-75
42 675-73-98
42 675-75-87
42 617-79-14

Dział Informatyki
42 675-72-05
42 675-74-53
42 201-44-96