Telefon: 42 675 73 56

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego liczy 28 łóżek.

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego jest oddziałem otwartym. Do oddziału przyjmowani są samodzielni chorzy  w  wieku powyżej  60 roku życia. W  oddziale  leczenie  są pacjenci  z  chorobą   afektywną  jedno  i  dwubiegunową, z zaburzeniami  psychotycznymi oraz organicznymi zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy to zarówno pierwszych zachorowań jak i kolejnych epizodów choroby.
W postępowaniu  terapeutyczno-rehabilitacyjnym  uwzględniona jest specyfika pacjentów w wieku podeszłym. Jesteśmy wyczuleni na często odmienny obraz wielu zaburzeń w tej grupie wiekowej, zmieniony ich przebieg, a także specyfikę farmakoterapii (związaną z między innymi z ryzykiem interakcji lekowych).

Proces diagnostyczny obejmuje:

 • badanie psychiatryczne,
 • badanie psychologiczne,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie internistyczne,
 • wywiad rodzinny,
 • ustalenie możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny, sąsiadów, instytucji.

Badania dodatkowe:

 • laboratoryjne,
 • obrazowe mózgu,
 • EEG,
 • EKG.

W leczeniu posługujemy się najnowszą wiedzą opartą na dowodach. Staramy się aby nasze leczenie spełniało standardy europejskie. Poza farmakoterapią wdrażamy również inne metody leczenia biologicznego (elektrowstrząsy) oraz postępowanie niefarmakologiczne.

Do działań pozafarmakologicznych zaliczamy:

 • psychoterapię indywidualną
 • rehabilitację ruchową, gimnastykę;
 • psychoedukację rodzin;
 • porady psychologiczne dla opiekunów chorych otępiałych;
 • porady prawne i socjalne;
 • przekazywanie informacji na temat świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym w Polsce ze strony organizacji państwowych i usługach świadczonych przez wybrane organizacje pozarządowe.

 

 

Nasz zespół

Ordynator Oddziału Prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska 42 675 7260
Kierownik Oddziału dr hab. n. med.prof. nadzw. Tomasz Sobów 42 675 7355
Starszy asystent dr n. med. Agnieszka Stanik -Kowman 42 675 7354
Starszy asystent dr n. med. Marcin Wojtera 42 675 7358
Starszy asystent dr n. med. Anna Horoszewicz 42 675 7727
Psycholog mgr Wiesława Flisikowska 42 675 7357
Psycholog mgr Joanna Magierska 42 675 7357
Terapeuta zajęciowy Urszula Pola 42 675 7231
Pielęgniarka oddziałowa mgr Jolanta Nesler 42 675 7201