Telefon: 42 675 72 03

Oddział Zaburzeń Psychotycznych liczy 44 łóżka.

Dysponuje własną jadalnią i salą terapii zajęciowej z dostępem do internetu, oprócz tego zgodnie z harmonogramem zajęć w szpitalu pacjenci korzystają z sali do muzykoterapii, sali gimnastycznej i widowiskowej.
Do oddziału przyjmowane są osoby pełnoletnie z zaburzeniami psychotycznymi o różnej etiologii. Leczenie jest prowadzone wg obowiązujących w Polsce standardów. Pacjenci, których stan zdrowia tego wymaga mają zlecane badania obrazowe, diagnostykę psychologiczną oraz szczegółową diagnostykę laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez zatrudnionych w szpitalu lekarza internistę i neurologa.
Oprócz farmakoterapii i psychoterapii pacjenci mają możliwość udziału w następujących zajęciach: relaks, gimnastyka, integracja, choreoterapia, warsztaty psychologiczne, terapia zajęciowa i spacery.
Po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym istnieje możliwość kontynuowania terapii w oddziale dziennym.
Opiekę na pacjentami sprawują doświadczeni psychiatrzy i psycholodzy, nadzór specjalistyczny pełni prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska.

Nasz zespół

Ordynator Oddziału Prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska 42 675 7260
Kierownik oddziału dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski 42 675 73 52
Lekarze dr n. med. Aleksander Grams 42 675 77 26
dr n. med. Radosław Magierski 42 675 73 53
dr n. med. Dorota Warzocha 42 675 72 32
lek. med. Klaudia Zybert-Wijatkowska 42 675 77 27
lek. med. Anna Frątczak 42 675 72 32
Psycholodzy  mgr Joanna Tchorzewska 42 675 77 25
 mgr Ewa Grabarczyk 42 675 77 18
Terapeutki zajęciowe Anna Gras-Hołownia 42 675 72 31
Katarzyna Zapart
Pielęgniarka Oddziałowa Mgr Regina Sobczak 42 675 77 23