Rejestracja pacjentów w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek A1 – CKD

adres mailowy do poradni zlokalizowanych w CKD – ckd.poradnie.specjalistyczne@csk.umed.pl

       adres mailowy do Przychodni Leczniczo-konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych : pzp.rejestracja@csk.umed.pl

adres mailowy do  rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) zlokalizowanego w CKD ckd.rejestracja.zdo@csk.umed.pl

Rejestracja CKD czynna:

Poniedziałek – Czwartek  w godzinach 7:30-18:00

Piątek 7:30-15:00

Izba Przyjęć (przyjęcia planowane) 42 201 41 90
Izba Przyjęć (przyjęcia nagłe) 42 201 41 95
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 42 201 41 15
Poradnia Kardiologiczna 42 201 42 54
Poradnia Kardiochirurgiczna 42 201 42 54
Poradnia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca 42 201 42 54
Poradnia Nefrologiczna 42 201 42 54
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci 42 201 42 40
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych 42 201 42 40
Poradnia Preluksacyjna 42 201 42 40
Poradnia Leczenia Osteoporozy 42 201 42 40
Poradnia Chirurgii Ogólnej 42 201 42 40
Poradnia Diabetologiczna 42 201 42 40
Poradnia Rehabilitacji dla Dorosłych 42 201 42 40
Poradnia  Reumatologii 42 201 41 76
Poradnia Endokrynologii 42 201 41 76
Pracownia USG i Biopsji Tarczycy 42 201 44 14
Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności 42 201 41 42
Poradnia neurologiczna 42 201 42 40
Zakład Diagnostyki Obrazowej 42 201 42 04

42 201 42 01

Zakład i Poradnia Genetyki Klinicznej 42 272 53 53
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych 42 201 44 88

Budynek A3 – Instytut Stomatologii

Instytut Stomatologii 42 675 74 74
Zakład Medycyny Sportowej i Zapobiegawczej 42 675 74 71

 Budynek A1 CKD – Przychodnia Psychiatryczna

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI!
od 28.05.2020 przychodnia mieści się w budynku A1 (CKD),  ul. Pomorska 251 pzp.rejestracja@csk.umed.pl
42 201 44 88

42 201 41 38

Zakład Medycyny Nuklearnej 42 675 70 16

Budynek C5 – Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii

Klinika  Immunologii, Reumatologii i Alergii

e mail rkira@csk.umed.pl

42 675 73 38
Ośrodek Dawców Szpiku 42 675 73 88

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu ul. Mazowiecka

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu

e mail rejestracja.sen@csk.umed.pl

42 677 93 19, 669 087 669

 Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej  ul. Sporna

Rejestracja pacjentów telefoniczna czynna w godzinach pracy rejestracji

poniedziałek – piątek  w godz.8.00-15.00

Poradnie specjalistyczne Sporna
e-mail sporna.rejestracja@csk.umed.lodz.pl
42 617 77 85

42 617 79  50

rejestracji można dokonać również wysyłając sms  503-416-574