Sukces Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii

wt, 2018-09-11 Joanna Barden

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku procedury konkursowej, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otrzymała status Centrum Doskonałości w zakresie Alergologii i Immunologii Klinicznej, przyznany przez Światową Organizację Alergii (WAO), z siedzibą w Milwaukee, USA. Informacja o działalności Kliniki znajduje się na stronie WAO

http://www.worldallergy.org/wao-centers-of-excellence/europe/medical-university-of-lodz

Jesteśmy jednym z czternastu Centrów w Europie wyróżnionych tym tytułem.